Chất đánh bóng xóa xước 3M 39006 One Step Cleaner Wax 473ml

400.000 đ

Hợp chất đánh bóng một bước. Loại bỏ các vết quầng sơn và xước nhẹ. Sáp carnauba trong thành phần giúp làm bóng đẹp và bảo vệ sơn xe.