Nước rửa xe 3M bọt tuyết can 10 lít

550.000 đ

Dung dịch rửa xe bọt tuyết dùng được cho cả bằng tay và bình phun bọt tuyết. Làm sạch nhẹ nhàng, làm đẹp và an toàn với mọi màu sơn.