Bảo dưỡng dây curoa Prestone Belt Dressing 170g

120.000 đ

Loại bỏ tiếng kêu, làm tăng độ bám và truyền tải. Bảo dưỡng kéo dài thời gian sử dụng dây curoa.