3M 5W dầu bôi trơn chốn rỉ sét đa năng 310g

100.000 đ

Dầu bôi trơn chống rỉ sét đa ứng dụng. Làm tan cấu trúc rỉ sét, bôi trơn, làm sạch, bảo vệ chống rỉ sét kim loại.