Xi đánh bóng 3M bước 1 36060 chai 946ml

560.000 đ

Hợp chất đánh bóng làm mịn loại bỏ xước nặng và trung bình, xước nhám P1200+ hoặc các loại vết xước mịn. Bước 1, tạo bóng ban đầu cho bề mặt sơn.