Vệ sinh buồng đốt động cơ NX56 NX5000 Ichinen 240ml

200.000 đ

Làm sạch cặn, mảng bám và xỉ cacbon tích tụ trong quá trình nạp khí, đốt cháy và xả khí và làm sạch bộ chế hòa khí trong động cơ. Không cần bổ máy. Cải thiện hiệu suất động cơ.