Vệ sinh bảng mạch điện tử Abro EC-533 163g

100.000 đ

Làm sạch dầu, mỡ, bụi bẩn, hơi nước ngưng tụ khỏi bảng mạch, tiếp điểm điện, công tắc, dụng cụ chính xác và hơn nữa.