Xi đánh bóng 3M bước 3 06068 chai 946ml

650.000 đ

Hợp chất đánh bóng tạo độ bóng cao nhất cho bề mặt sơn đặc biệt với những xe ôtô màu đen và tối màu. Bước 3, hoàn thiện trong truy trình đánh bóng sơn xe 3M.