Xi đánh bóng 3M bước 2 06094 chai 946ml

600.000 đ

Hợp chất đánh bóng loại bỏ xước trung bình và nhẹ, các vệt xoáy của lông cừu hoặc mút xốp sau khi đánh bóng bước 1 (3M 36060). Tạo độ bóng cao cho bề mặt sơn.