Vệ sinh rắc nối mạch điện WD40 Contact Cleaner 360ml

150.000 đ

Làm sạch chất dầu mỡ, chất bẩn, chất cặn lỏng và cặn rắn trên các thiết bị điện và điện tử. Làm sạch tác động đến cả các vị trí khó thấm nhất và làm khô nhanh chóng mà không để lại cặn.