Phớt xốp đánh bóng 3M 05725 8in (20.3 cm)

750.000 đ

Phớt đánh bóng 3M 05725 loại bỏ xước trung bình, tạo độ bóng cao cho bề mặt sơn. Dùng trong bước 2 hoặc 3 trong quy trình đánh bóng ôtô 3M.