Đánh bóng xóa xước sơn xe Turtle Wax Rubbing Compound 298g

130.000 đ

Chất đánh bóng loại bỏ quầng, xước, oxy hóa và xỉn màu khỏi bề mặt sơn. Phục hồi lại vẻ bóng mịn cho bề mặt sơn xe. An toàn để sử dụng trên bề mặt sơn bóng.