Dung dịch làm bóng sơn xe 3M 39034 473ml

250.000 đ

Chứa sáp carnauba wax làm sáng bóng và bảo vệ sơn xe trước tác động của thời tiết. Dùng được cho cả sơn xe ướt & khô.