Xốp đánh bóng Bước 2 Sonax 493000 Polishing sponge green 160

210.000 đ

Xốp xanh xoá xước nhẹ làm trong/bóng sơn xe dùng cho máy đánh bóng đồng tâm. Độ cứng vừa phải, miếng lót mịn dùng cho đánh bóng Bước 2 trong quy trình đánh bóng sơn Sonax.