Xi đánh bóng tạo độ bóng sâu 3M 06006 Premium Liquid Wax 3.78 lít

900.000 đ

Xi đánh bóng tạo độ bóng sâu, hình thành trên bề mặt sơn lớp bảo vệ. Tạo lớp bảo vệ bề mặt sơn, sử dụng cho lớp sơn đã cứng hoàn hảo, tạo độ bóng sâu. Có thể dùng máy hoặc tay, kết hợp với phớt mút.