Làm sạch hệ thống kim phun dầu Abro Diesel Injector Cleaner

90.000 đ

Làm sạch hệ thống phun nhiên liệu động cơ chạy dầu diesel, tẩy sạch những cặn bám, các tạp chất và nước bị lẫn trong dầu. Cải thiện tối ưu hiệu suất của động cơ.