Dung dịch đánh bóng nhanh sơn xe 3M Gloss Enhancer 400ml

150.000 đ

Sử dụng cho việc tạo bóng nhanh cho bề mặt sơn xe, làm sáng bóng tòan bộ bề mặt sơn trong một thời gian ngắn. Có thể thực hiện trên cả bề mặt sơn khô hoặc ướt.