Đế Đệm Gắn Máy Chà Nhám Đánh Bóng 3M 6inch

690.000 đ

Đế đệm gắn máy chà nhám 3M05777 sử dụng với nhám đánh bóng giảm cảm giá rung. Cấu tạo xốp mềm dẻo tăng cường độ cắt, độ mịn và tuổi thọ cho nhám.