Bảo dưỡng dây curoa Abro Belt Dressing & Conditioner 170g

95.000 đ

Bảo dưỡng loại bỏ tiếng rít, trơn trượt và giúp nâng cao hiệu quả truyền tải của dây curoa. Dùng cho xe ô tô và máy móc công nghiệp.